Bezpieczeństwo stosowania wodorowęglanu sodu

W prezentowanych pracach, które obejmują okres przyjmowania NaHCO3 trwający od 1 miesiąca do 5 lat nie stwierdzono, że alkalizacja może powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi albo konieczność zwiększenia dawki leków przeciwnadciśnieniowych. Niekorzystny wpływu sodu na ciśnienie tętnicze krwi zależy od anionu, z którym sód jest połączony. Wyniki badań doświadczalnych i klinicznych wskazują na anion chlorkowy jako odpowiedzialny za hipertensyjne właściwości sodu, natomiast anion wodorowęglanowy nie działa w taki sposób [24]. Dawka dobowa ALKALI T (2 g) zawiera 0,54 g (23,22 mmol) sodu, czyli znacznie mniej niż zalecane spożycie tego związku u chorych z nadciśnieniem. Dlatego przyjmowanie wodorowęglanu sodu jest bezpieczne, zwłaszcza że chorzy otrzymują efektywne dawki leków hipotensyjnych – najczęściej inhibitorów ACE. Podczas stosowania ALKALI T w zalecanych dawkach praktycznie nie obserwuje się działań niepożądanych. Czasem zdarzają się wzdęcia lub niedogodności związane z połykaniem tabletki, dlatego preparat można połykać w całości, po rozgryzieniu, żuć lub ssać i najlepiej pamiętać o popijaniu go ½–1 szklanki wody. „Oczywiste” przeciwwskazania do stosowania preparatu to: bezkwaśność żołądka, zasadowica, hipokaliemia oraz hiopochlorhydria. Interesująca sytuacja to hiperkapnia u chorych z przewlekłą chorobą obturacyjną płuc, u których podanie środków alkalizujących może skutkować osłabieniem wrażliwości ośrodka oddechowego [23].

Innym preparatem dostarczającym organizmowi jony wodorowęglanowe jest ALKALA N zwierająca trzy zasadowe składniki: wodorowęglan sodu i potasu oraz cytrynian sodu. Dwa pierwsze dostarczają organizmowi jony wodorowęglanowe bezpośrednio, a cytrynian sodu pośrednio w wyniku przemian metabolicznych. 1 g ALKALI N zawiera 0,89 g NaHCO3, 0,09 g KHCO3 i 17,8 mg cytrynianu sodu. Właściwości alkalizujące ALKALI T i N są równoważne, tzn. 1 tabletka ALKALI T odpowiada 1 g ALKALI N w proszku. 1 g ALKALI N zawiera 0,25 g (10,81 mmol) sodu oraz 30 mg (0,89 mmol) potasu. Dawka dobowa proszku jest taka sama jak tabletek i wynosi 2-6 gramów. Do opakowania dołączona jest 3-gramowa miarka oraz paski lakmusowe do kontroli pH moczu.

Trenuj bez zakwasów

Stosowanie diwęglanu sodu podczas wzmożonego wysiłku fizycznego  więcej ...